Consulten

Het spreekuur is op afspraak en vindt plaats op één van de twee locaties. Tijdens het maken van de afspraak hoort u van mij waar u moet zijn. Indien u niet zelf naar het spreekuur kunt komen dan is een huisbezoek mogelijk. Hiervoor geldt een toeslag. Indien uw arts op de verwijsbrief aangeeft dat een huisbezoek noodzakelijk is, dan krijgt u dit vergoedt. Het eerste consult duurt circa 60 minuten.

Tijdens het eerste consult ga ik uw leefgewoonten na en neem ik uw eetpatroon door. Aan de hand van uw eetpatroon en uw persoonlijke doelen stellen we samen een advies op.

Bel: 06 21419346

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Vervolgconsult

De vervolgconsulten worden in overleg gepland, deze zijn meestal korter dan het eerste gesprek (20-30 minuten). Tijdens de vervolgconsulten ga ik in op de voortgang van uw nieuwe eetpatroon. Ik richt me daarbij vooral op de positieve veranderingen die u in uw voeding heeft aangebracht. Eventuele knelpunten of moeilijke momenten worden besproken. Aanpassingen in uw voedings- of dieetadvies zijn altijd mogelijk. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen. Naast de consulten op het spreekuur zijn er ook telefonische of emailconsulten mogelijk.

Klachten

Hopelijk bent u tevreden over de begeleiding en advisering. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neem dan contact met mij op om dit te bespreken. Wellicht is begeleiding door een andere diëtist of een andere manier van begeleiding een oplossing. Ik kan dan eventueel zorgdragen voor een goede overdracht.

Als er een conflict blijft bestaan, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici.