Vergoedingen en tarieven

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 3 uur per jaar. Dit wordt verrekend met uw eigen risico van uw zorgverzekering. Ook is dieetadvisering voor enige uren opgenomen in aanvullende pakketten. De mate van vergoeding is per verzekeraar verschillend en afhankelijk van het soort aanvullend pakket. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of zorgverzekeraar om te controleren of dieetadvisering in uw aanvullende verzekering is opgenomen

Bel: 06 21419346

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten zoals diabetes en COPD vaak opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s, ook wel Ketenzorg genoemd). Uw huisarts of praktijkondersteuner zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, dan wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt.

Indien u de 3 uur vanuit de basisverzekering heeft gebruikt en geen aanvullende vergoeding heeft dan gelden de volgende tarieven:

Intake consult (90 min.)*            € 90,00
Vervolgconsult lang (45 min.)      € 45,00
Vervolgconsult (30 min.)             € 30,00
Vervolgconsult kort (15 min.)       € 15,00

*De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent, maar ook tijd die nodig is om administratieve taken voor u uit te voeren, zoals het opstellen van uw behandelplan, het uitwerken van uw dieetadvies en het schrijven van een rapportage naar de verwijzend arts.

Diëtistenpraktijk Súdwest heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Indien ik een contract met uw verzekeraar heb, dan worden de kosten direct aan de verzekeraar gedeclareerd, tegen een onderling vastgesteld tarief. Wanneer ik geen contract heb afgesloten met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur. Hiervoor gelden de hiernaast genoemde tarieven.

Voor meer informatie over afspraken rondom vergoedingen, tarieven, betalingen kunt u de  Algemene Voorwaarden 2018 raadplegen.