Vergoedingen en tarieven

Dieetadvisering wordt vanuit de basisverzekering vergoed voor maximaal 3 uur per kalenderjaar (met of zonder verwijsbrief). Dit komt neer op 1 intake gesprek en 2 tot 3 vervolgconsulten. Dieetadvisering wordt, vanaf 18 jaar, verrekend met het eigen risico. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering is dieetadvisering voor enige uren opgenomen in sommige aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te controleren of dieetadvisering in uw aanvullende verzekering is opgenomen. De uren die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

Bel: 06 21419346

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten consulten

Indien mijn praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar of zorggroep dan wordt uw consult door mij gedeclareerd, tegen een onderling afgesproken tarief. Wanneer uw vergoeding op is, wanneer mijn praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of wanneer u besluit de consulten zelf te betalen dan gelden onderstaande tarieven.

Soort consult

Prijzen

Intake consult 60 minuten + uitwerktijd 30 minuten*

€ 108,00

Vervolgconsult 45 minuten

€ 54,00

Vervolgconsult 30 minuten

€ 36,00

Vervolgconsult 15 minuten

€ 18,00

Telefonisch of email consult

€ 18,00

Toeslag bij huisbezoek

€ 22,50

*Opbouw van te declareren tijd

De kosten van dieetadvisering worden gedeclareerd in tijdseenheden van kwartieren. De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent, maar ook tijd die ik nodig heb om administratieve taken voor u uit te voeren, zoals verslaglegging van uw dossier, het opstellen van uw behandelplan, het uitwerken van uw dieetadvies en het schrijven van een rapportage naar de verwijzend arts.

Ketenzorg

Dieetadvisering is voor chronische patiënten zoals diabetes en COPD vaak opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s, ook wel Ketenzorg genoemd). Uw huisarts of praktijkondersteuner zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, dan wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Mijn praktijk heeft contracten met Dokterscoop en Ketenzorg Friesland BV.